Album cưới "lễ tình yêu ngọt ngào"

Album cưới "lễ tình yêu ngọt ngào"

AlbumAnhCuoi.com – Mình là Nguyễn Quý Duẩn, còn bà xã tên là Trần Thu Huyền. Album cưới này được thực hiện vào tháng 10/2011 ở bãi sông Hồng, vườn hoa cải và Sum Villa – Hà Nội.

Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới

Album cưới

zp8497586rq