Album cưới "định mệnh em và anh"

Album cưới "định mệnh em và anh"

AlbumAnhCuoi.com – Mình là Nguyễn Thị Hồng (1987), chồng mình là Lại Minh Tiến (1985). Chúng mình chụp album cưới này vào tháng 10/2011 tại Đồ Sơn. Qua album cưới mình muốn gởi đến anh yêu thông điệp: “Em yêu anh nhiều lắm, hạt mít ơi!”

Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới
Album cưới

Album cưới

zp8497586rq